Chính sách bảo mật

Những điều quý khách cần lưu ý

 1. Xác nhận và chấp nhận các điều khoản dịch vụ

 Quyền sở hữu và quyền vận hành các dịch vụ người dùng đã đăng ký của MMExpress.vn thuộc về “Công ty TNHH Xuất nhập khẩu M&M Việt Nam”.  Các dịch vụ được cung cấp phải được thực hiện nghiêm túc theo các điều khoản của công ty , điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động do công ty ban hành.  Khi quý khách nhấp vào nút “Đồng ý” trong quá trình đăng ký, điều đó có nghĩa là người dùng và MM Express đã đạt được thỏa thuận và chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ của công ty.

 1. Giới thiệu dịch vụ

 MM Express sử dụng thông tin và dịch vụ của chính mình để cung cấp cho quý khách dịch vụ mua hàng quốc tế thông qua Internet.  Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chi tiết, chính xác, đúng sự thật, hợp pháp và hiệu quả, sửa kịp thời khi thông tin cá nhân thay đổi.

 Người dùng cũng có thể cho phép MM Express tiết lộ thông tin cơ bản của mình cho bên thứ ba, nhưng công ty không tiết lộ thông tin bổ sung của quý khách, trừ khi:

 ⑴ Quý khách yêu cầu MM Express hoặc cho phép ai đó tiết lộ thông tin này thông qua dịch vụ e-mail.

 ⑵ Các quy định và thủ tục pháp lý tương ứng yêu cầu quý khách cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng.

 Nếu thông tin người dùng cung cấp là không chính xác, sai sự thật, bất hợp pháp và hợp lệ, công ty có quyền đơn phương đình chỉ, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của quý khách đã đăng ký tại MM Express.

 Trong khi tận hưởng dịch vụ tại MM Express, Quý khách đã đồng ý chấp nhận các dịch vụ của MM Express.

 1. Sửa đổi dịch vụ

 MM Express có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho quý khách. MM Express thực hiện quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ mà không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bên thứ ba.

 1. Sửa đổi các điều khoản dịch vụ

 MM Express sẽ sửa đổi các điều khoản dịch vụ khi cần thiết, Khi các điều khoản dịch vụ dành cho quý khách đã đăng ký MM Express được thay đổi, công ty sẽ nhắc người dùng sửa đổi nội dung trên trang trước khi người dùng bước vào bước tiếp theo. Nếu bạn đồng ý với các thay đổi, hãy nhấn nút “Tôi đồng ý”.  Nếu bạn không chấp nhận, bạn sẽ nhanh chóng hủy tư cách sử dụng dịch vụ của người dùng.

 Để tiếp tục sử dụng các dịch vụ quý khách đã đăng ký MM Express , quý khách cần xác nhận ở hai khía cạnh:

 ⑴ Đầu tiên xác nhận các điều khoản dịch vụ dành cho quý khách đã đăng ký MM Express và những thay đổi của dịch vụ

 ⑵ Đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản giới hạn dịch vụ.

 1. Duy trì bảo mật tài khoản / mật khẩu của người dùng

 Khi bạn đăng ký với tư cách là người dùng, bạn sẽ nhận được mật khẩu và số tài khoản.  Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả các hành động xảy ra dựa trên tên người dùng và mật khẩu của bạn.  Vì vậy, hãy giữ mật khẩu của bạn đúng cách và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, nếu không, bản thân bạn sẽ tự chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh từ đó.  Nếu bạn thấy rằng mật khẩu của mình có thể đã bị lộ, vui lòng thay đổi mật khẩu kịp thời.  Bạn có thể thay đổi mật khẩu và thông tin của mình bất kỳ lúc nào hoặc bạn có thể kết thúc tài khoản cũ và mở lại tài khoản mới.  Nếu người dùng phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng bất hợp pháp tài khoản người dùng hoặc lỗ hổng bảo mật nào, họ phải thông báo ngay cho MM Express 

 1. Quy tắc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

 Tôn trọng quyền riêng tư của quý khách là chính sách cơ bản của MM Express.  Do đó, MM Express sẽ không tiết lộ, thay đổi hoặc tiết lộ thông tin bổ sung của quý khách và nội dung không công khai được lưu trữ trong dịch vụ quý khách đã đăng ký tại MMexpress.vn, trừ khi được yêu cầu theo luật. Trên cơ sở thiện chí, việc tiết lộ thông tin này được coi là cần thiết trong bốn trường hợp sau:

 ⑴ Tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan, tuân theo các quy trình dịch vụ pháp lý cho quý khách đã đăng ký tại MM Express.

 ⑵ Duy trì và duy trì quyền sở hữu nhãn hiệu của MM Express.

 ⑶ Cố gắng duy trì quyền riêng tư của quý khách trong các tình huống khẩn cấp.

 ⑷ Đáp ứng các yêu cầu khác có liên quan.

(5)Quy tắc bảo mật M&M express tool.

 1. Quản lý thông tin quý khách

 Quý khách tự chịu trách nhiệm về thông tin cơ bản. Việc sử dụng dịch vụ của quý khách dựa trên tất cả các luật địa phương, luật quốc gia và các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế áp dụng cho các dịch vụ của trang web.

 Quý khách phải tuân theo:

 ⑴ Khi công bố thông tin phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của Việt Nam

 ⑵ Không sử dụng các dịch vụ quý khách đã đăng ký trực tuyến để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

 ⑶ Không can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ mạng.

 ⑷ Tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy định và thủ tục để sử dụng các dịch vụ của quý khách đã đăng ký mạng.

 Dịch vụ quý khách đã đăng ký trực tuyến là việc sử dụng Internet để gửi và nhận thông tin.  Nguyên tắc hành vi của người dùng dựa trên các quy định, chính sách và thủ tục quốc gia liên quan đến Internet.  Quý khách cam kết không truyền tải bất kỳ tài liệu thông tin bất hợp pháp, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, gây tổn thương, thô tục, tục tĩu và các tài liệu thông tin khác.  Ngoài ra, quý khách không được truyền bất kỳ thông tin nào xúi giục người khác cấu thành hành vi phạm tội; không được truyền dữ liệu gây bất lợi cho Việt Nam, Trung Quốc đại lục và liên quan đến an ninh quốc gia; không thể truyền bất kỳ dữ liệu nào không tuân thủ quy định của địa phương, luật pháp quốc gia và luật quốc tế .  Không được phép xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống máy tính khác mà không được phép.  Nếu hành vi của quý khách không tuân thủ các điều khoản dịch vụ nêu trên, MM Express sẽ đưa ra phán quyết độc lập và hủy bỏ ngay lập tức tài khoản dịch vụ của quý khách.

 Quý khách cần phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động của mình trong các dịch vụ đã đăng ký tại MMexpress.vn. Nếu người dùng truyền bá hoặc phổ biến thông tin phản động, khiêu dâm hoặc các thông tin khác vi phạm luật pháp quốc gia trong dịch vụ quý khách đã đăng ký MMexpress.vn, hồ sơ hệ thống của dịch vụ của quý khách đã đăng ký tại MMexpress.vn có ​​thể được sử dụng làm bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của quý khách.

 1. Kết thúc dịch vụ

 Quý khách có thể bij gián đoạn dịch vụ trang web bất cứ lúc nào tùy theo tình hình thực tế. MM Express không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc bên thứ ba nào và làm gián đoạn dịch vụ bất cứ lúc nào.  Nếu quý khách phản đối bất kỳ đề xuất nào về điều khoản dịch vụ hoặc phản đối việc sửa đổi điều khoản hoặc không hài lòng với dịch vụ của quý khách đã đăng ký tại MM Express, người dùng có thể thực hiện các biện pháp sau:

 ⑴ Không sử dụng dịch vụ của quý khách đã đăng ký tại MMexpress.vn.

 ⑵ Thông báo cho MM Express về việc ngừng sử dụng của quý khách

 Sau khi kết thúc dịch vụ của quý khách, quyền sử dụng MMexpress.vn của quý khách dùng để đăng ký dịch vụ ngay lập tức bị đình chỉ.  Đồng thời, MM Express không còn chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người sử dụng.

 1. Từ chối cung cấp bảo lãnh

 Quý khách đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng dịch vụ email là rủi ro cá nhân của người dùng.  MM Express tuyên bố rõ ràng rằng không cung cấp bất kỳ loại đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm hiểu, nhưng không hạn chế các đảm bảo ngầm về thương mại, các mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp không vi phạm quy định.  MM Express không đảm bảo tính kịp thời, an toàn và không xảy ra sai sót của dịch vụ, cũng như không đảm bảo về tính chính xác, kịp thời và thông tin được cung cấp thông suốt.  Quý khách hiểu và chấp nhận bất kỳ thông tin nào (được tải xuống hoặc lấy thông qua dịch vụ quý khách đã đăng ký tại MMexpress.vn), đều tùy thuộc vào bản thân quý khách và quý khách chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với thiệt hại hệ thống hoặc mất mát dữ liệu.  

 1. Trách nhiệm hữu hạn

 MM Express không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt những thiệt hại này đến từ: việc sử dụng không đúng các dịch vụ của quý khách , hoặc sự thay đổi thông tin do quý khách sử dụng dịch vụ bất hợp pháp truyền đi.  Những thiệt hại này sẽ gây thiệt hại đến hình ảnh và danh dự của MM Express, vì vậy MM Express có quyền quyết định tạm dừng, khoá vĩnh viễn cũng như đưa ra cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

 1. Lưu trữ và hạn chế thông tin dịch vụ của những người đã đăng ký MMexpress.vn

 MM Express không chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ hoặc không lưu trữ thông tin do quý khách đăng tải.  MM Express không áp đặt giới hạn trên về lượng thông tin được truyền đi, nhưng công ty có quyền quyết định xem hành vi của quý khách có tuân thủ các yêu cầu và tinh thần của điều khoản dịch vụ quý khách đã đăng ký MM Express hay không nếu quý khách vi phạm các điều khoản của dịch vụ, MM Express sẽ làm gián đoạn tài khoản dịch vụ người dùng đã đăng ký tại MM Express.  Bản quyền của tất cả nội dung trên trang web này thuộc về MM Express, bất kỳ ai có nhu cầu in lại nội dung của trang web phải được sự cho phép của MM Express.

 1. Bảo vệ quyền lợi

 Quý khách đồng ý bảo vệ và duy trì quyền lợi của tất cả các thành viên của MMexpress.vn và chịu trách nhiệm thanh toán phí luật sư do việc sử dụng dịch vụ vượt quá phạm vi của quý khách, bồi thường thiệt hại do vi phạm điều khoản dịch vụ

 1. Thông báo

 Tất cả các thông báo gửi đến người dùng có thể được gửi bằng e-mail hoặc thư thường. MM Express sẽ gửi tin nhắn đến người dùng thông qua dịch vụ thư, thông báo về việc sửa đổi các điều khoản dịch vụ, thay đổi dịch vụ hoặc các vấn đề quan trọng khác.

 1. Quyền sở hữu nội dung , email

 Nội dung định nghĩa bao gồm: văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ; tất cả nội dung trong quảng cáo; tất cả nội dung của e-mail; thông tin thương mại được cung cấp bởi MM Express. Tất cả những nội dung này được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, và các luật sở hữu tài sản khác.  Người dùng chỉ có thể sử dụng những nội dung này dưới sự cho phép của MM Express đồng thời không thể sao chép hoặc tạo lại những nội dung này mà không có sự cho phép, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh liên quan đến nội dung đó.

 1. Luật

Quý khách và MM Express nhất trí tuân theo mọi quyền tài phán của Tòa án tối cao.  Nếu có bất kỳ điều khoản dịch vụ nào xung đột với pháp luật, các điều khoản này sẽ được phân tích lại càng chặt chẽ càng tốt, các điều khoản khác sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý ban đầu.

Tags

Bài viết liên quan

tien ich add on
Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong! Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu? 11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu? Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
tien ich add on
Các đợt sale của Taobao trong một năm? Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
tien ich add on
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
tien ich add on
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?

Chuyên mục

Bài viết mới

Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong! Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu? 11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu? Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong! Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu? 11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu? Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
Lời khuyên mua sắm
Các đợt sale của Taobao trong một năm? Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
Các đợt sale của Taobao trong một năm? Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
Chưa phân loại
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
Lời khuyên mua sắm
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?
Lời khuyên mua sắm
Quy tắc sự kiện JD.com 618 được công bố: giảm giá 50 cho mỗi đơn mua 299 tệ, mở lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 5
Quy tắc sự kiện JD.com 618 được công bố: giảm giá 50 cho mỗi đơn mua 299 tệ, mở lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 5
Lời khuyên mua sắm
Thông báo sự kiện sale lớn nhất giữa năm 2022 Tmall 618!Giải thích thời gian bắt đầu và quy tắc sự kiện Taobao 618!
Thông báo sự kiện sale lớn nhất giữa năm 2022 Tmall 618!Giải thích thời gian bắt đầu và quy tắc sự kiện Taobao 618!
Lời khuyên mua sắm
Cách mua đồ trên Douyin (Tiktok Trung Quốc)? Các bước mua đồ trên Douyin ?
Cách mua đồ trên Douyin (Tiktok Trung Quốc)? Các bước mua đồ trên Douyin ?
Lời khuyên mua sắm
Mua sắm ở Vipshop có được vận chuyển thẳng đến Việt Nam không? Làm thế nào để chọn một công ty vận chuyển Trung – Việt uy tín?
Mua sắm ở Vipshop có được vận chuyển thẳng đến Việt Nam không? Làm thế nào để chọn một công ty vận chuyển Trung – Việt uy tín?
Lời khuyên mua sắm
Bán hàng ONLINE không tìm được nguồn hàng tốt ? Ngoài 1688 Trung Quốc còn những trang giá tốt nào ?
Bán hàng ONLINE không tìm được nguồn hàng tốt ? Ngoài 1688 Trung Quốc còn những trang giá tốt nào ?
Lời khuyên mua sắm
Các cửa hàng quần áo nam trên Taobao được đề xuất vào mùa hè năm 2022! Cửa hàng quần áo nam Taobao với giá tốt các bạn nhất định phải xem
Các cửa hàng quần áo nam trên Taobao được đề xuất vào mùa hè năm 2022! Cửa hàng quần áo nam Taobao với giá tốt các bạn nhất định phải xem
Lời khuyên mua sắm