Điều khoản sử dụng ví tiền

Điều khoản liên quan

Các điều khoản sử dụng này áp dụng cho Ví trên MMExpress.vn được tạo bởi công ty TNHH XNK M&M Việt Nam, công ty sở hữu và điều hành nền tảng MMExpress.vn. Bằng cách tạo tài khoản đồng ý đăng ký thành viên, quý khách đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản sử dụng có liên quan này..

Sử dụng

Xu chỉ có thể được sử dụng để mua các sản phẩm hợp lệ trên MMExpress.vn và chỉ có thể đạt được, kiếm được và được sử dụng theo các quy tắc và hướng dẫn trong các điều khoản và điều kiện này. Để sử dụng xu, bạn cần có một tài khoản với MMExpress.vn Tiền mua hàng được trừ vào số dư trong Ví MMexpress.vn của người mua. Bất kỳ số dư nào chưa sử dụng sẽ vẫn được liên kết với tài khoản MMexpress.vn của người mua và được áp dụng cho các lần mua hàng theo thứ tự hết hạn trước dùng trước. Nếu mua hàng vượt quá số dư trong Ví MMexpress.vn của người mua, số tiền còn lại phải được thanh toán ngay bằng một phương thức thanh toán có sẵn và được chấp nhận khác. Trong trường hợp bạn chưa kịp thời thanh toán bất kỳ số dư còn lại nào, việc mua hàng của bạn (nếu có) có thể bị hủy (không cần thông báo thêm (trước)) và bạn sẽ bị mất quyền sở hữu bất kỳ Xunào và không được hoàn lại bất cứ khoản nào (trừ khi được nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan chấp thuận). MMexpress.vn từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản Xunào đã được sử dụng, hủy bỏ, hết hạn hoặc mất quyền sử dụng.

Tuân thủ theo các điều khoản Ví

Thành viên đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin đưa ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ gửi thư và địa chỉ email và sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc không cập nhật. Tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng và trao đổi bởi MMexpress.vn và các đối tác của mình theo yêu cầu của chương trình Ví hoặc theo dịch vụ mà Xuđược sử dụng. Tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến sự tham gia của Thành viên vào chương trình Ví sẽ được xử lý và sử dụng với mục đích phục vụ triển khai và thực hiện chương trình Ví theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi xin giới thiệu chính sách quyền riêng tư của MMexpress.vn có tại www.MMexpress.vn hoặc trong ứng dụng MMexpress.vn.

Thành viên khi được MMexpress.vn yêu cầu lần đầu sẽ cung cấp bằng chứng nhân dạng hợp lệ. Không thực hiện được trong vòng 30 ngày sẽ tự động dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên Ví và tịch thu tất cả Tiền đã tích lũy. Quyền truy cập Ví (thông tin đăng nhập) hoặc Tiền bị mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng là rủi ro của Thành viên và được tính vào tài khoản của Thành viên. Tiền bị mất, bị đánh cắp hoặc hết hạn sẽ không được hoàn trả, thay thế hoặc gia hạn.

Các giới hạn

Xu có thời gian hết hạn do MMexpress.vn quyết định trong từng thời điểm. Thời gian hết hạn khác nhau có thể được áp dụng cho các khoản Xukhác nhau. Ngày hết hạn của mỗi khoản Xuđược hiển thị trên www.MMexpress.vn trong phần cài đặt tài khoản người dùng. Xukhông thể được chuyển đổi hoặc nhận (lại) bằng tiền mặt hoặc được chi trả. Vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước, MMexpress.vn có quyền bù trừ và quyết toán bất kỳ khoản Xunào đối với bất kỳ khoản bồi thường nào mà MMexpress.vn có thể yêu cầu bạn trả.

Chương trình ví chỉ dành cho những người từ 16 tuổi trở lên. Tất cả những người đăng ký làm thành viên của chương trình Ví sẽ được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. MMexpress.vn có quyền từ chối tư cách thành viên đối với bất kỳ người nào không đáp ứng các yêu cầu tham gia (do MMexpress.vn đặt ra trong từng thời điểm).

Trong mọi trường hợp, không được chuyển giao, truyền lại, chuyển nhượng, thế chấp, nhượng lại, bán (lại) Ví và Tiền hoặc kết hợp các hình thức nói trên, cho dù chuyển đổi có tương đương về giá trị hay không, cho bất kỳ bên thứ ba nào (dù người đó có tài khoản hay không). Trong trường hợp Thành viên tử vong, MMexpress.vn sẽ đóng tài khoản Thành viên đó và hủy tất cả Tiền mà Thành viên có liên quan đó kiếm được khi nhận được giấy chứng tử.

Tất cả các khiếu nại về tiền hồi tố phải được thực hiện trong vòng sáu (6) tháng sau khi giao dịch hợp lệ có liên quan đó phát sinh nghi vấn. Khiếu nại về tiền hồi tố phải được gửi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng bằng thư thông thường và phải được hỗ trợ bởi các tài liệu liên quan. Bất cứ lúc nào MMexpress.vn cũng có quyền yêu cầu cung cấp tất cả các bằng chứng tài liệu về khoản Tiền tích lũy. Tài liệu gửi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng không được trả lại; do đó bạn nên giữ bản sao của các tài liệu đó.

Gian lận

Trong trường hợp có quan ngại liên quan đến gian lận, lạm dụng hoặc cư xử không đúng mực, MMexpress.vn vẫn có quyền được đóng tài khoản đơn phương và không cần thông báo, đồng thời bạn sẽ mất quyền sở hữu tất cả Xu(sẽ ngay lập tức bị tịch thu, hết hạn và hủy bỏ). MMexpress.vn bảo lưu quyền ghi nợ tài khoản của bất kỳ Thành viên nào đã kiếm được Xukhông chính đáng hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này khi sử dụng Ví MMexpress.vn 

Khi bạn sử dụng Ví nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này và đồng ý không sử dụng Ví và Xutheo bất kỳ cách thức nào gây hiểu lầm, lừa đảo, không công bằng hoặc có hại cho MMexpress.vn, các bên liên kết hoặc khách hàng của MMexpress.vn. MMexpress.vn bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Ví và mọi số dư liên quan không hoàn lại tiền, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản khách hàng, đình chỉ hoặc chấm dứt khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hủy, tịch thu, làm cho hết hạn và mất quyền sở hữu Tín dụng, hủy hoặc giới hạn đơn đặt hàng và lập hóa đơn các hình thức thanh toán thay thế mà không cần thông báo với bạn, nếu chúng tôi nghi ngờ rằng Ví hoặc Xuđược sử dụng hoặc áp dụng cho một tài khoản MMexpress.vn (hoặc số dư MMexpress.vn của bạn được áp dụng cho một lần mua hàng) một cách gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Luật Điều chỉnh và Cơ quan tài phán

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật Việt Nam. Bạn và MMexpress.vn mỗi bên đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất là tòa án tại Việt Nam. Bạn đồng ý bồi thường cho MMexpress.vn đối với tất cả các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra chống lại MMexpress.vn hoặc các công ty liên kết của MMexpress.vn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm bất kỳ điều gì của những điều khoản và điều kiện này.

(Hạn chế về) Trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngầm định, đối với số dư Ví, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sự đảm bảo rõ ràng hay ngầm định nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nếu luật hiện hành không cho phép giới hạn về bảo đảm ngầm định hoặc loại trừ hoặc giới hạn của một số thiệt hại nhất định, một số hoặc tất cả các từ chối, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Thành viên chịu trách nhiệm cho mọi yêu cầu đòi bồi thường từ bên thứ ba, bao gồm cả cơ quan thuế, phát sinh từ tư cách thành viên trong chương trình hoặc từ việc sử dụng chương trình Ví và xu.

MMexpress.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư), tai nạn hoặc sự phiền phức nào có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc quy đổi Tiền.

Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của MMexpress.vn (đối với việc sử dụng trang web/ứng dụng) có trên trang www.MMexpress.vn hoặc ứng dụng MMexpress.vn sẽ được áp dụng đầy đủ (và theo đây được coi là hợp nhất và tạo thành một phần không thể thiếu của các điều khoản và điều kiện này).

Điều khoản chung

MMexpress.vn bảo lưu quyền hủy, thay thế và thay đổi các điều khoản và điều kiện này của Ví (bao gồm cả cơ cấu tích lũy và quy đổi) do MMexpress.vn tự quyết trong từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Tất cả các điều khoản và điều kiện được áp dụng trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Thành viên không được yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với MMexpress.vn với lý do là do sự thay đổi bắt buộc về mặt pháp lý của quốc gia cụ thể.

Chương trình Ví có thể bị MMexpress.vn chấm dứt bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. MMexpress.vn sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho Thành viên về việc chấm dứt chương trình Ví. Nếu MMexpress.vn chấm dứt hợp đồng, tất cả xu sẽ hết hạn sau sáu tháng kể từ khi thông báo chấm dứt hoặc sau ngày hiệu lực của xu được áp dụng, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

MMexpress.vn bảo lưu quyền kiểm toán bất kỳ và tất cả các tài khoản trong chương trình Ví bất cứ lúc nào và không cần thông báo với Thành viên để đảm bảo tuân thủ chương trình Ví hoặc để điều tra (cáo buộc) gian lận hoặc lạm dụng.

Tags

Bài viết liên quan

tien ich add on
Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong! Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu? 11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu? Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
tien ich add on
Các đợt sale của Taobao trong một năm? Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
tien ich add on
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
tien ich add on
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?

Chuyên mục

Bài viết mới

Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong!  Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu?  11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu?  Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
Sự kiện 11.11 2022 trên Taobao, Tmall, Jingdong! Khi nào thì sự kiện 11.11 bắt đầu? 11.11 sẽ rẻ hơn bao nhiêu? Chia sẻ các TIP săn sale 11.11 trên Taobao, Tmall, JD
Lời khuyên mua sắm
Các đợt sale của Taobao trong một năm?  Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
Các đợt sale của Taobao trong một năm? Các sự kiện sale lớn nhất năm 2022
Chưa phân loại
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
Tại sao các sản phẩm của Pinduoduo thường rẻ hơn Taobao ?
Lời khuyên mua sắm
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?
Tại sao JD.com đôi khi lại có đắt hơn Taobao? Trải nghiệm mua sắm nào tốt hơn giữa JD.com và Taobao?
Lời khuyên mua sắm
Quy tắc sự kiện JD.com 618 được công bố: giảm giá 50 cho mỗi đơn mua 299 tệ, mở lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 5
Quy tắc sự kiện JD.com 618 được công bố: giảm giá 50 cho mỗi đơn mua 299 tệ, mở lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 5
Lời khuyên mua sắm
Thông báo sự kiện sale lớn nhất giữa năm 2022 Tmall 618!Giải thích thời gian bắt đầu và quy tắc sự kiện Taobao 618!
Thông báo sự kiện sale lớn nhất giữa năm 2022 Tmall 618!Giải thích thời gian bắt đầu và quy tắc sự kiện Taobao 618!
Lời khuyên mua sắm
Cách mua đồ trên Douyin (Tiktok Trung Quốc)? Các bước mua đồ trên Douyin ?
Cách mua đồ trên Douyin (Tiktok Trung Quốc)? Các bước mua đồ trên Douyin ?
Lời khuyên mua sắm
Mua sắm ở Vipshop có được vận chuyển thẳng đến Việt Nam không? Làm thế nào để chọn một công ty vận chuyển Trung – Việt uy tín?
Mua sắm ở Vipshop có được vận chuyển thẳng đến Việt Nam không? Làm thế nào để chọn một công ty vận chuyển Trung – Việt uy tín?
Lời khuyên mua sắm
Bán hàng ONLINE không tìm được nguồn hàng tốt ?  Ngoài 1688 Trung Quốc còn những trang giá tốt nào ?
Bán hàng ONLINE không tìm được nguồn hàng tốt ? Ngoài 1688 Trung Quốc còn những trang giá tốt nào ?
Lời khuyên mua sắm
Các cửa hàng quần áo nam trên Taobao được đề xuất vào mùa hè năm 2022! Cửa hàng quần áo nam Taobao với giá tốt các bạn nhất định phải xem
Các cửa hàng quần áo nam trên Taobao được đề xuất vào mùa hè năm 2022! Cửa hàng quần áo nam Taobao với giá tốt các bạn nhất định phải xem
Lời khuyên mua sắm